Regulacija ogrevanja in hlajenja

Sodobni trendi v gradbeništvu in avtomatizaciji zgradb vodijo v povečevanje kakovosti uporabe stavb (tako bivanja kot dela), prav tako pa se vse bolj osredotočajo tudi na okoljsko učinkovitost oziroma zmanjševanje ogljičnega odtisa in porabe zunanjih energetskih virov. Veliko pozornosti se namenja nizko energijskim in pasivnim stavbah, pri teh pa so pomembni tako sodobni gradbeni materiali kot tudi skrb za regulacijo sistemov s pomočjo najsodobnejših tehnologij. Največ pozornosti pri tem so deležne regulacija ogrevanja, regulacija prezračevanja in regulacija hlajenja.

Avtomatizacija in sodoben nadzor

Ne le pri javnih in komercialnih stavbah, temveč tudi v bivalnih, se vse bolj skrbi za primerno kakovost zraka, za kar je nujna regulacija prezračevanja, pogosto pa se temu doda še nadziranje kakovosti zraka in zračne vlage. V nekaterih stavbah je regulacija prezračevanja nujna zaradi usklajenosti z zakonskimi predpisi. Tako v nekaterih industrijah in obrteh ne gre brez stalnega zračenja, ki na primer skrbi, da je zrak ves čas dovolj bogat s kisikom oziroma se stalno odvaja ogljikov dioksid ter drugi nevarni plini. Za domače potrebe in »navadne« stavbe, namenjene delu in drugim aktivnostim, pa je regulacija prezračevanja nujna predvsem zato, ker imamo vse več stavb, v katerih ni mogoče zračenje z odpiranjem oken. Zračenje, ki je uravnavano s tehnologijo, deluje s pomočjo tipal, ki zaznavajo neprimeren zrak in prostor dobro zračijo, kadar je to potrebno. Slab zrak namreč ni slab zgolj takrat, kadar lahko privede do resnih zdravstvenih težav uporabnikov, temveč je neprijeten tudi takrat, kadar zgolj zakrivi slabše počutje in pomanjkanje energije.

Regulacija prezračevanja za vse vrste stavb se najbolj enostavno načrtuje že v najzgodnejši fazi načrtovanja stavbe. Za to odlično poskrbi podjetje Andivi, ki je specializirano za avtomatizacijo najrazličnejših zgradb – od poslovnih do javnih (bolnice, vrtci, šole) in tudi povsem zasebnih bivalnih objektov.

Ogrevanje in hlajenje

Poleg zračenja sta izjemno pomembni tudi regulacija ogrevanja in regulacija hlajenja. S prvo imamo že kar nekaj izkušenj, saj se lahko z ogrevanjem upravlja s pomočjo termostatov, regulacija hlajenja pa je nekoliko novejša. Zlasti v našem podnebnem pasu, kjer se z visokimi temperaturami soočamo le kakšna dva meseca v letu.

Termostat

Andivi nudi opremo vrhunske kakovosti, med drugim tudi termostate.

Regulacija hlajenja za bivalne prostore se tako opravlja bolj kot ne z nastavitvami samostojnih klimatskih naprav, le pri večjih in zahtevnejših stavbah smo se že od nekdaj odločali za centralne hladilne sisteme. Visoka temperatura, ki jo je potrebno zniževati, pa je ponekod stalnica. Na primer v nekaterih industrijskih proizvodnjah, skladiščih, posameznih oddelkih bolnišnic in podobno.

Popoln nadzor nad dogajanjem

Podjetje AndiviPodjetje Andivi v svoji ponudbi nudi nadzorni sistem za regulacijo hlajenja, regulacijo ogrevanja, prezračevanja in drugih sistemov, ki so nujni za varno in udobno, predvsem pa zdravo in ekonomično uporabo stavb. Ne le, da vam regulacija hlajenja, regulacija prezračevanja in regulacija ogrevanja nudi boljše pogoje v stavbi, temveč lahko z uporabo nadzornega sistema in programiranja precej prihranite tudi pri stroških. Prihranite lahko pri komercialnih, javnih, industrijskih in obrtnih zgradbah, pa tudi pri bivanjskih. Krmilnik in programiranje vseh parametrov omogočajo nadzor, ki skrbi za popolno prilagajanje stavbe, in to ne le v vaši prisotnosti, saj se lahko povezujete in z nastavitvami upravljate tudi na daljavo.

Delite prispevek s prijatelji ...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin